Trädfällning

Arbetar du yrkesmässigt med att fälla träd krävs motorsågskörkort. Vi innehar körkort AB vilket räcker för de flesta träd i villaträdgårdar. Alla trädfällningar är unika. Vi utför både markfällningar och sektionsfällningar. 

Markfällning

Trädet tas ner från marken utan behov av klättring.

Sektionsfällning

Innebär att trädet tas ner i sektioner, del för del. Används ofta av säkerhetsskäl när utrymmet runt trädet är begränsat.