Snöröjning

Vi utför snöröjning och halkbekämpning i hela Stockholm med mycket goda referenser. Den svenska snösäsongen sträcker sig normalt från början på november till slutet på mars. Det är inte alltid man är beredd vid kraftiga snöfall eller halka. Därför har vi utbildad personal och rätt utrustning för att kunna rycka ut när det behövs. Det vi kan erbjuda dig är en personlig snöröjare och information när vi är ute på fältet samt snabb återkoppling efter utfört arbete. Vi har specialutrustning som möjliggör säker hantering av snöröjning vid tak. För er säkerhet erbjuder vi även vinterväghållning och halkbekämpning vid trappor, entréer och trottoarer.

Takskottning

Vi utför även säker takskottning. Våra anställda är certifierade och har alla gått en säkerhetskurs inom takskottning och tak underhåll och har rätt utrustning och redskap. Vi arbetar i minst ett tremannalag och spärrar av området under arbetet och använder oss i vissa fall av skyliftar för att nå hängrännor och istappar som bildas vid snabba temperaturväxlingar. Vid bevakningsavtal bevakas fastighetens behov av skottning och vi erbjuder även avropsavtal – där vi avgör när taken skall skottas och vi finns på plats inom 24 timmar.

Vi står i beredskap, snöar det så skottar vi – snabbt och effektivt!

 • Snöröjning/snöskottning.
 • Avlägsnande av istappar från byggnader.
 • Snöröjning av tak.
 • Vinterväghållning.
 • Halkbekämpning vid till exempel trappor, in- och utgångar och trottoarer.

Vi har mycket goda referenser och våra kunder är bland annat:

 • Köpcentrum 
 • Industrifastigheter
 • Fastighetsförvaltare
 • Fastighetsbolag
 • Fastighetsägare
 • Bostadsrättsföreningar
 • Parkeringsbolag

Halkbekämpning

Vi utför halkbekämpning i samband av snöröjning och snöskottning. Vi använder oss av grus som är ett mer miljövänligt alternativ än salt.

Sandupptagning

Efter vintersäsongens slut är det dags att ta upp sanden. Vi utför detta när minusgraderna har försvunnit och solen tittar fram, lämpligt att detta sker under April /Maj månad. Vi utför sandupptagning med att manuellt blåsa bort sand från kanter med framblåsare, för att därefter med vattenburen maskin sopa upp sanden samtidigt bevattna ytan för att dämpa dammrök.

Kontakta oss för kostnadsfri offert.