ROT & RUT-avdrag

Du kan få rot och rut-avdrag på för upp till 75 000 kronor per år sedan 1 januari 2021. Av den summan för rot-avdraget utgöra som mest 50 000 kr. Avdraget är på 50% och dras direkt på din faktura. Du behöver inte göra någonting utan vi anmäler avdraget till Skatteverket.

Arbetet måste utföras i närheten av ditt bostadshus eller fritidshus. Du kan även dra av för arbete i dina föräldrar bostad förutsatt att du betalar arbetskostnaden.

Godkända RUT-avdrag

Observera att det är arbetskostnaden som du får göra avdrag för. Inte inköp av växter eller annat material. Läs mer om RUT-avdraget på Skatteverkets hemsida.

Det finns fortfarande trädgårdsarbete som inte omfattas av RUT-avdraget. De tjänster du inte kan dra av är:

Godkända ROT-avdrag

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som ROT-arbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du äger (fritidshus, hus och bostadsrätt).

Skattereduktion för husarbeten medges med 30% av arbetskostnaden och med högst 50 000 sek per person och år. Är man 2 personer som äger fastigheten, så är avdraget 100 000 kr.

För att få rotavdrag måste du äga bostaden under den period arbetet utförs. Köper du en bostad övergår äganderätten till dig normalt på tillträdesdagen efter att ett köpebrev har skrivits.

Du kan alltså inte få rotavdrag för arbete som utförs i bostaden innan du har fått äganderätt och tillträde till bostaden. Du kan inte heller få rotavdrag för arbete i en fastighet som du inte tänker använda som din bostad utan i stället hyra ut. Du måste inte vara lagfaren ägare till fastigheten när hantverkaren begär utbetalning från Skatteverket (även om det underlättar hanteringen av din preliminära skattereduktion).

Utföraren uppger din bostadsrättsförenings organisationsnummer och lägenhetsnummer, eller din fastighetsbeteckning vid sin begäran till Skatteverket. Läs mer om ROT-avdraget på Skatteverkets hemsida.

Kontakta oss