Markskötsel

För fastighetsägare

Vi tillhandahåller ett brett utbud av tjänster och åretruntskötsel av alla utomhusytor för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Vi utför markskötsel kring entréer, lekplatser och andra ytor som tillhör fastigheten. Men vi tar också hand om gräsytor, träd och andra växter som tillhör fastigheten. Att hålla utomhusmiljön i ett snyggt skick är en viktigt del av en fastighets skötsel. Vi finns tillgängliga året runt och om vintern ansvarar vi för snöröjning medan vi under andra årstider sköter trädgårdsarbetet.

Ett välskött område kring fastigheterna ökar trivseln och bidrar till att folk vill vistas där. Med våra skötseluppdrag säkerställer vi att utomhusmiljön blir attraktiv, trevlig, inbjudande, säker och utvecklande – nu och för framtiden. Vi erbjuder alla varianter av markskötsel – allt för att både fastighet och dess utemiljö ska hålla en hög standard där människor kan trivs och vistas. Till exempel utför vi släntklippning, slyröjning och grästrimning med vår radiostyrda klippare. Mycket effektiv klippare. Läs mer om dessa tjänster under fliken trädgårdsskötsel. Kontakta oss för mer information och konsultation om hur vi kan hjälpa er med er utomhusmiljö.

För bostadsrättsägare

Vi ansvarar för all markskötsel som behövs i Stockholm med omnejd. En välskött utemiljö bidrar till god trivsel och bibehållna värden. Vi erbjuder alla former av markskötsel, allt från snöröjning till underhåll av trädgårdsmiljön. Genom att ha det välskött utanför sin fastighet, så skapas ett fulländat helhetsintryck. Bostadsrättsägarna får därmed en utemiljö de vill vistas i.

Vi levererar ett brett utbud av tjänster av alla utomhusytor för bostadsrättsföreningar. Att hålla utemiljön i ett bra skick är en grundläggande del av en fastighets vård. Vi genomför markskötsel vid exempelvis lekplatser, entréer samt övriga områden som tillhör fastigheten. Om det finns ytor av gräs, träd och blomsterrabatter, så tar vi även hand om det. Välkommen att kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa er.

Moment markskötsel för hårda ytor:

 • Vår- och höststädning.
 • Tillsyn och städning.
 • Plocka skräp.
 • Tömma papperskorgar.
 • Blåsa bort löv.
 • Rensning.
 • Skötsel av fontäner och dammar.
 • Snöröjning av mark, tak och parkeringar.
 • Gräsklippning.
 • Släntklippning.
 • Ogräsrensning.
 • Skötsel av buskar-rosor och perenner.
 • Skötsel och plantering av annueller.
 • Häckklippning.
 • Sandupptagning/underhållssopning.
 • Underhåll av lekredskap och markutrustning.
 • Underhåll-anläggning.
 • Sopa undan grus.
 • Underhållssopning av hårdgjorda ytor.
 • Sladdning av grusytor.
 • Kontroll av sandytor.
 • Kontroll av lekplatser.