Gräsmatterenovering

Anlita oss för att renovera din gräsmatta. Vi förvandlar din trötta gamla gräsmatta till en grön och sprakande paradmatta. Detta arbete är RUT-berättigat på arbetskostnaden på utfört arbete. Stegen är:

  • Ogräsrensning (tillval).
  • Mossbekämpning och luftning med vertikalskärning.
  • Krattning av gräsmatta och hopsamling av trädgårdsavfall.
  • Kemisk gödning av gräsmatta.
  • Organisk gödning av gräsmatta.
  • Stödsådd av nyrenoverad och tidigare etablerad gräsmatta.
  • Bevattning av gräsmatta.

Ogräsrensning är första steget i gräsmatterenovering

Ta bort och rensa gräsmattan fri från ogräs antingen för hand eller med olika typer av ogräsbekämpningar som finns på marknaden. Med en bra ogräsbekämpning försvårar du för att andra växter konkurrerar ut gräset efter renoveringen av gräsmattan. Vill ni hjälpa till kan ni själva bekämpa ogräset innan vi kommer. Gör detta när gräset är lite längre och med en ogräsplockare. Vi rekommenderar Fiskars Xact ogräsupptagare som är ett väldig effektiv trädgårdsverktyg och får upp både ogräsplanta med roten på en gång.

En dåligt gödslad gräsmatta?

En dåligt gödslad gräsmatta med lite näring gör att gräsmattan blir trist och matt. Ett tydligt tecken på näringsbrist är när gräsmattan är full med mossa. En gles gräsmatta med mycket ogräs är ett annat tecken på en dåligt gödslad gräsmatta. Tyvärr är det så att ogräset gärna tar överhand efter ett tag. Gräs har svårt att etablera sig i mossa och vintertid blir det oftast sättningar och gropar efter tjäle och kyla beroende på förutsättningar från er tomt och mark som också har en stor inverkan på er gräsmatta. Vi fyller på med sandrik jord för att jämna ut gräsmattan.

Hur får du till den perfekta gräsmattan

En förutsättning att att er gräsmatta ska bli tät och fin ger vi ger din slitna gräsmatta rikligt med näring. Vi rensar gräsmattan på mossa och ogräs med vertikalskärare som gynnar tillväxten av nytt gräs. Vi lägger ut sand- och mullrik toppdress vilket gör att ytorna blir jämna och fina. Att renovera en gräsmatta blir helt klart mycket billigare än att anlägga en helt ny gräsmatta.

Kontakta oss för mer info och kostnadsfri offert. Vi hjälper dig med din gräsmatterenovering.