Ombyggnationer och tillbyggnader inom VVS

VVS-renoveringar

Vi utför ombyggnationer och tillbyggnader av fastighet och VVS – renoveringar

Vi tillhandahåller:

  • Installation och montering av rör och VVS-utrustning
  • Åtgärder för att spara energi genom installation av energieffektivare
  • VVS-teknik
  • Planering av rördragningar och VVS-installation vid stambyten, om- och tillbyggnad
  • Service & reparationsarbeten

Vi har stor och mångårig erfarenhet av av all slags projekt, i varierande storlek, för fastighetsförvaltare, kommunala bolag, bostadsrättsföreningar och byggföretag. Med den breda kompetens vi har tillgänglig i vårt omfattande nätverk, brukar vi klara av de flesta utmaningar som kan dyka upp. För bäst möjliga utfall, tag kontakt med oss redan i planeringsfasen av projektet.

Kontakta oss för mer info.