Stubbfräsning

Att stubbfräsa

Att stubbfräsa går snabbt och är tryggt för din trädgårdsmiljö då oönskade stubbar tas bort med en stubbfräs får träflis som en restprodukt. Träflisen kan återanvänds som marktäckare eller som näringsrikt material till komposten. Enligt skatteverkets regler för rutavdrag på trädgårdsarbete kan avdrag göras på hela arbetskostnaden för borttagande av träd, buskar, stubbfräsning och vedkapning. Detta betyder att ni får mer tid över och sparar på er kroppshälsa när ni anlitar oss för stubbfräsning.
Anlita oss för professionell hjälp med borttagning av era stubbar, vi utför arbetet snabbt, effektivt och säkert.

Borttagning av stubbar

Vid borttagning av stubbar och dess rötter fräses dessa ner till under marknivå (ca 10-15 cm) vilket räcker om man vill ersätta stubben mot en ny fin gräsmatta. Resterande delar av eventuella rötter kommer att förmultna och ge er framtida bekymmer. Att gräva bort en stubbe eller ta bort den för hand ger ett större avtryck och skadar marken mer än om man tar bort den med en stubbfräs. Stubbfräsningen lämnar mindre avtryck på mark och kringliggande omgivning. Borttagning av stubbar skapar ett välvårdat intryck på din trädgård och underlättar även framkomligheten för er gräsklippare. För att undvika fallskador i er trädgård ger borttagningen av trädstubbar och rötter er en säkrare utomhusmiljö samt tar bort risken att snubbla och göra illa sig. Gamla stubbar kan också orsaka skador på gräsklippare och andra trädgårdsredskap under pågående trädgårdsskötsel av grönområdet.

Kostnadsfritt hembesök

Vad påverkar priset?

Stubbens diameter

Mät stubben på bredaste stället i marknivå. Specificera om det finns ytliga rötter runt stubben som också ska fräsas bort.

Intilliggande stenar eller andra hinder

Har du möjlighet att frilägga stubben själv så går arbetet fortare.

Stubbens höjd

Är stubben högre än 15 cm bör den kapas mer om möjligt. Kan du göra det själv går arbetet fortare, annars ordnar vi det.