Beskärning av träd och buskar

Du får trädbeskärningen rätt utförd när du anlitar vår utbildade personal för trädbeskärning och trädvård. Enligt skatteverkets regler för rutavdrag på trädgårdsarbete får du göra avdrag på hela arbetskostnaden för beskärning av träd och buskar samt trädfällning. När du anlitar oss få du hjälp på ett effektivt, snabbt och säkert arbetssätt och professionell hjälp med dina träd och buskar. Vi hjälper dig att förhindra att trädet växer på höjden och formge dina buskar. Du ger dina frukt- och bär träd en bättre förutsättning, bättre skörd och stärka upp dess grenar vid beskärning av träd och buskar. I stort sett kan alla träd och buskar kan beskäras vid rätt tidpunkt. Det kan ta flera år att få ordning på ett träd som inte har blivit beskuret på rätt sätt och med eftertanke.

Ett misskött träd kan ta lång tid att återställa, och det är därför viktigt att ett träd blir rätt beskuret. Träd och buskar beskärs normalt under den så kallade JAS-perioden, alltså i juli, augusti och september men det finns undantag. Vissa träd klarar av beskärningen även i andra perioder medan vissa är mycket känsliga. Dock ska man alltid undvika beskärning vid extrem kyla samt under knoppsprickningen i april och maj. Frukt- och bär- träd beskär vi vanligtvis efter skördetiden.

När du anlitar oss på PS Inne & Ute Miljö AB för trädbeskärning och trädvård kan du känna dig säker. Vi är yrkesutbildade och har flerårig erfarenhet av trädvård. Vi har fått de senaste färdigheterna inom modern beskärning av fruktträd.

Vilka mål har du med trädbeskärningen?

 • Ett rätt beskuret träd ökar fruktträdets avkastning och på unga träd kan man tidigarelägga trädets fruktsättning.
 • Vid underhållsbeskärning tar vi bort döda och torra grenar av säkerhetsskäl och trädet vi formar till ett visst estetiskt utseende.
 • Vid uppbyggnadsbeskärning minskar vi risken för stam eller gren brott genom viktavlastning och kronstabilisering.
 • Överhängande grenverk trimmar vi ner för att ge fri sikt och fri framkomlighet.
 • Att få ökat ljusinsläpp kan vara allt från att ta bort trädet helt och hållet till att öka ljusinsläppet genom reducering.

Arbetsordning vid trädbeskärning

När vi beskär träd och speciellt fruktträd följer vi en dokumenterad arbetsordning inom fruktträdsbeskärning samt andra typer av träd. Säkerheten är viktig för oss och vi påpekar alltid eventuella brister i ett träd.

 • Ta bort allt dött
 • Borttagning av allt sjukt som ex. fruktträdskräfta
 • Ta bort rotskott
 • Borttagning av onödiga vattenskott
 • Ta bort inåtväxande och korsande grenar
 • Kontroll av trädkrona, dubbeltopp och risk för fläkning
 • Själva trädbeskärningen

Anlita oss för modern trädbeskärning

Det är säkrare för dig när du anlitar en utbildad fackman för beskärning av exempelvis dina fruktträd. Detta arbete ger rätt till RUT-avdrag och beskärningen blir rätt utfört från början. Vi har utrustningen och erfarenheten för att få arbetet korrekt utfört.

Kostnadsfritt hembesök