Beskärning av träd och buskar

Det finns lika många tekniker i trädbeskärning och trädvård som det finns utövare. Att beskära ett träd ska vara befogat och bör göras på rätt sätt. Du får trädbeskärningen rätt utförd när du anlitar PS Inne & Ute Miljö ABs utbildade personal för trädbeskärning och trädvård. Enligt skatteverkets regler för rutavdrag på trädgårdsarbete kan avdrag göras på hela arbetskostnaden för beskärning av fruktträd och trädfällning. Här nedan kan du läsa om du ens behöver trädbeskärning och trädvård av dina träd och buskar, och varför du ska anlita en fackman till trädbeskärningen. När du anlitar PS Inne & Ute AB för professionell hjälp med dina träd och buskar kan du vara säker på att arbetet görs snabbt, effektivt och säkert. Vi hjälper dig med dina träd, fruktträd och buskar eller klipper dina häckar i Norra Stockholm och övriga Stockholm på förfrågan.

Varför ska man beskära träd och buskar?

Det finns flera skäl varför man ska beskära träd och buskar. Det kan dels vara rent estetiska skäl till exempel att förhindra att trädet växer på höjden eller formge en buske. Ett annat vanligt skäl är att få frukt- och bärträd att ge bättre skörd och stärka upp grenarna.  Dessutom kan ett mindre träd gynnas av att man beskär omgivande större träd så ljuset når längre ner. I stort sett alla träd och buskar kan beskäras vid rätt tidpunkt och metod.

Att tänka på vid trädbeskärning

Att beskära träd själv

Har du kunskap eller tid till att beskära träd och buskar så är det bara att sätta igång. Om du vill lära dig själv i konsten att beskära en växt rekommenderas boken Beskärningsboken av Klaus Vollbrecht. Komplettera gärna boken med en utbildning så du får praktisk erfarenhet tillsammans med en duktig mentor. När du väl har kunskapen så behöver du en bra utrustning för att kunna utföra arbetet. Själva är vi utrustade med följande trädgårdsverktyg, samt komplett motorsågsutrustning och stubbfräs för att ta bort stubbar.

Felaktigt beskuret träd

Det kan ta flera år att få ordning på ett träd som inte har blivit beskuret på rätt sätt och med eftertanke. Det för att en trädbeskärning måste gå varsamt tillväga. I annat fall kommer trädet att ta förnyad fart med nya vattenskott. I bilden här nedan där trädet har tagit formen av en igelkott har trädet blivit felaktigt beskuret under flera års tid. Troligtvis ger trädet också väldigt dåligt med frukt. Ett misskött träd kan ta lång tid att återställa, och det är därför viktigt att ett träd blir rätt beskuret.

Hur beskär man?

Fruktträd beskärs vanligtvis enligt metoderna uppbyggnadsbeskärning och underhållsbeskärning. Uppbyggnadsbeskärning innebär att man tar bort konkurrerande grenar och bygger upp kronan när trädet är ungt. Underhållsbeskärning görs när trädet är äldre. Man tar till exempel bort grenar som växer inåt i trädet och glesar ut kronan.

  • Skär alltid rena snitt.
  • Använd alltid nyslipade kvalitetsverktyg
  • Lägg alltid snittet precis ovanför en knopp eller gren

Träd är känsliga och bör alltid beskäras av en trädgårdsmästare. Vill du ändå försöka själv så rekommenderar jag dig att du först läser Beskärningshandboken.

När ska man beskära?

Träd och buskar beskärs normalt under den så kallade JAS-perioden, alltså i juli, augusti och september men det finns många undantag. Vissa träd klarar av beskärningen även i andra perioder medan vissa är mycket känsliga. Dock ska man alltid undvika beskärning vid extrem kyla samt under knoppsprickningen i april och maj. Frukt- och bärträd beskärs vanligtvis efter skördetiden.

RUT-avdrag för beskärning

Du har sedan tidigare fått RUT-avdrag för vanligt trädgårdsarbete. Från 2016 är det även RUT-avdrag för beskärning av träd och buskar. Läs mer om RUT-avdrag för trädgårdsarbete.

Rätt kompetens

När du anlitar oss på PS Inne & Ute Miljö AB för trädbeskärning och trädvård kan du känna dig säker. Vi är yrkesutbildade på Hvilan Utbildning av Ingmar Mann som har över 30 års erfarenhet av trädvård. Vi har fått de senaste färdigheterna inom modern beskärning av fruktträd. Vi har dessutom gått en avancerad och heltäckande kurs kring beskärning och trädvårdsfrågor för parker och offentliga gröna miljöer.

Beskära häckar

Vill du beskära och klippa en häck?

Behöver jag beskära mina träd?

En växt läker aldrig ett sår, och all form av beskärning innebär en påfrestning för en växt. Det är därför viktigt att man gör rätt och inte förstör växten. Beskärning av speciellt träd och många buskarter ska alltid vara befogad och utförd med eftertanke för växtens överlevnad.

Beskärningens olika mål

Om det inte finns något behov att beskära en växt så är det bättre att låta växten växa på sitt naturliga sätt. Men oftast finns det behov av trädbeskärning och trädvård, eller för att man måste anpassa trädet till sin omgivning.

Ökad blomning och därmed ökad fruktbildning

Med rätt beskuret träd ökar fruktträdets avkastning och på unga träd kan man tidigarelägga trädets fruktsättning.

Anpassning av träd

Anpassning av träd görs för underhållsbeskärning, ta bort döda och torra grenar av säkerhetskäl och för att forma trädet. Många gånger vill man också hålla ett visst estetiskt utseende av trädet.

Minska risken för stam och grenbrott

Det gäller att bygga upp trädet för att minska risken för fläkning, dvs. att det blir stam eller grenbrott, genom uppbyggnadsbeskärning, reducering, viktavlastning och kronstabilisering.

Uppfylla grannars önskemål och kommunala krav

Både grannar och kommuner ställer krav på fastighetsägaren. Grannar vill inte bli störda av exempelvis överhängande grenverk och kommunen har sitt regelverk som måste följas. Det kan gälla krav som fri sikt och fri framkomlighet för utryckningsfordon.

Få ökat ljusinsläpp

Att få ökat ljusinsläpp kan vara allt från att ta bort trädet eller busken helt och hållet till att öka ljusinsläppet genom reducering.

Vår arbetsordning trädbeskärning

När vi beskär träd och speciellt fruktträd följer vi en dokumenterad arbetsordning inom fruktträdsbeskärning. Här nedan har vi vår beskärningsordning när vi beskär fruktträd. Samma arbetsordning gäller även när vi utför beskärning av andra typer av träd. Säkerheten är viktig för oss och vi påpekar alltid eventuella brister i ett träd.

  • Ta bort allt dött
  • Ta bort allt sjukt som ex. fruktträdskräfta
  • Ta bort rotskott
  • Ta bort onödiga vattenskott
  • Ta bort inåtväxande och korsande grenar
  • Kontroll av trädkrona, dubbeltopp och risk för fläkning
  • Själva trädbeskärningen

Anlita oss för modern trädbeskärning

Det är säkrare för dig när du anlitar en utbildad fackman för beskärning av exempelvis dina fruktträd. Dessutom spar du pengar då arbetet görs med rätt till RUT-avdrag och beskärningen blir rätt utfört från början. Vi har utrustningen och erfarenheten för att få arbetet korrekt utfört.

Kostnadsfritt hembesök