Stambyte

Vi utför alla slags stambyten, såväl partiella som totala, i fastigheter och bostadsrättsföreningar i Stockholm. Vi utför arbetet tillsamman med ett antal samarbetspartners som innehar specifik kompetens inom alla nödvändiga områden. Genom ett stort antal genomförda stambyten under många års tid, har vi förvärvat en gedigen erfarenhet.

Vi åtar oss även uppdrag utan kompletta förfrågningsunderlag, vi sammanställer då i samarbete med er ett underlag som innehåller alla nödvändiga uppgifter.

För de boende i en fastighet innebär ett stambyte en stor påfrestning. Återkoppling från våra kunder visar att vi utför arbetet på bästa sätt med minimering av påfrestningar för de boenden/kunden.