Ombyggnation

Ombyggnad eller ändring av en redan befintlig byggnation är något som vi på PS Inne & Ute Miljö AB är väl utbildade att utföra. När …

Stambyte

Vi utför alla slags stambyten, såväl partiella som totala, i fastigheter och bostadsrättsföreningar i Stockholm. Vi utför arbetet tillsamman med ett antal samarbetspartners som innehar …