Gräsmatterenovering

Är du den som vill välkomna dina gäster med en paradgräsmatta, eller göra dina grannar gröna av avund? Med vår väl utarbetade arbetsmetod för gräsmatterenovering slipper du renovera din gräsmatta själv. Nu kan du förvandla en trött gammal gräsmatta till en sprakande och grönskande paradmatta med vår hjälp. Renoveringen av gräsmattan gör vi åt dig utan att gräsmattan behöver läggas om med nytt gräs. Vår metod ger dig rätt till RUT-avdrag på hela kostnaden på utfört arbete.

  • Ogräsrensning (tillval)
  • Mossbekämpning och luftning med vertikalskärning
  • Krattning av gräsmatta och hopsamling av trädgårdsavfall
  • Kemisk gödning av gräsmatta
  • Organisk gödning av gräsmatta
  • Stödsådd av nyrenoverad och tidigare etablerad gräsmatta
  • Bevattning av gräsmatta

Ogräsrensning

Oftast brukar vi inleda renoveringen av gräsmattan med att ta bort och rensa gräsmattan fri från ogräs. Det görs antingen manuellt eller med ogräsbekämpning. På så sätt slipper du att andra växter konkurrerar ut gräset efter renoveringen av gräsmattan.
Du kan själv bekämpa ogräset innan vi kommer. Det gör du gärna när gräset är lite längre och med en ogräsplockare. Vi rekommenderar Fiskars Xact ogräsupptagare. Det är ett väldig effektiv trädgårdsverktyg som får upp både ogräsplanta och rot i ett moment.