Trädgårdsskötsel för BRF

Behöver ni hjälp med trädgårdsskötsel i er bostadsrättsförening? Har ni grönytor vid fastigheten som ni behöver hjälp med? Eller har ni urnor i föreningen som behöver bytas ut regelbundet?

I en bostadsrättsförening är det svårt att klara av trädgårdsskötseln under sommarhalvåret då många är bortresta. Då kan det vara praktiskt att ha en trädgårdsmästare som kommer regelbundet och tar hand om gräsklippning, ogräsrensning, beskärning och häckklippning. Dessutom sparar ni på kostnaden för verktyg och maskiner. Det går även bra att boka trädgårdsskötsel för ett enstaka tillfälle. Läs mer om trädgårdsskötsel för bostadsrättsföreningar

Vill ni sköta trädgården själva? Med en skötselplan säkrar ni att kunskapen om trädgården bevaras i föreningen.

Vi utför trädgårdsskötsel för flera bostadsrättsföreningar i Norra Stockholm och övriga Stockholm på förfrågan. Ni kan både beställa regelbunden trädgårdsskötsel under hela säsongen men även enstaka tillfällen.

Exempel på trädgårdstjänster för bostadsrättsföreningar

 • Vårstädning
 • Höststädning
 • Gräsklippning
 • Lövkrattning
 • Ogräsrensning
 • Bortforsling
 • Beskärning
  • Träd
  • Buskar
  • Fruktträd
 • Plantering
 • Häckklippning
 • Urnor
 • Trädgårdsdesign
 • Anläggning av rabatter
 • Skötselplaner
 • Anordna städdagar