Stubbfräsning

Ta bort stubbar med stubbfräsning

Att ta bort stubbar med stubbfräsning går snabbt och är tryggt för både din hälsa och trädgårdsmiljön. Genom att ta bort oönskade stubbar från fällda träd med en maskinell stubbfräs får träflis som en restprodukt. Träflisen kan du återanvända som marktäckare eller som näringsrikt material till komposten. Du får mer tid över och sparar pengar när du anlitar PS Inne & Ute Miljö AB för stubbfräsning. Enligt skatteverkets regler för rutavdrag på trädgårdsarbete kan avdrag göras på hela arbetskostnaden för borttagande av träd, buskar, stubbfräsning och vedkapning.
Här nedan kan du läsa om varför du bör få bort stubbar och rötter på din tomt antingen om du gör det själv eller anlitar PS Inne & Ute Miljö AB för stubbfräsningen. När du anlitar PS Inne & Ute Miljö AB för professionell hjälp med borttagning av stubbar kan du vara säker på att arbetet görs snabbt, effektivt och säkert. Vi hjälper dig med borttagningen av stubbar i Norra Stockholm och övriga Stockholm på förfrågan.

Att tänka på vid stubborttagning

Att ta bort stubbar själv

Har du väldigt gott om tid och är mindre rädd om din kropp så kan du ta bort stubbarna själv. Att få bort en eller flera stubbar själv tar mycket tid och är ett ansträngande kroppsarbete som kräver tålamod. Du bör också ha tillgång till yxa, motorsåg, spade, spett och eventuellt en lyftkran med kätting. Det är kanske trädgårdsredskap som du normalt inte har och kanske använder. Då blir det en kostsam extrautgift för hyra eller inköp till ett tillfälligt arbete.

Att anlita professionell stubbfräsning

Det det mest skonsammaste sättet att bli av med en stubbe är när du anlitar oss på PS Inne & Ute Miljö AB för ta bort stubbar med stubbfräsning. Maskinen vi använder är både smidig och tar sig lätt fram nästan var som helst eftersom den är väldigt kompakt. När vi fräser en stubbe med vår maskin så fräser stubbfräsen ned stubben och rötterna till träflis. Träflisen kan du återanvända som fyllnadsmaterial i gropen som blir kvar efter stubbfräsningen, marktäckare eller för kompostering.

Varför ta bort stubbar med stubbfräsning?

Vid trädfällning blir oftast stubben kvar efter träd fällaren eftersom det krävs helt andra verktyg och maskiner. En stubbfräs är rätt skrymmande att ta med sig i en transportbil även om den är kompakt och smidig för att ta sig runt på en trädgård. En trädstubbe kan man antingen få uppgrävd eller bortfräst. Att gräva bort en stubbe eller ta bort den för hand ger ett större avtryck och skadar marken mer än om man tar bort den med en stubbfräs. Stubbfräsning är smidigare, snabbare och lämnar mindre avtryck på mark och kringliggande omgivning.

Hyra stubbfräs för att få bort stubbar?

Det går att hyra en stubbfräs för ta bort stubbar med stubbfräsning. Normalt har en sådan maskin endast kapacitet för att fräsa bort mindre stubbar. Priset för hyran för stubbfräsen är dessutom oftast hög och brukar ligga mellan 1,000 – 3,000 kronor att hyra per dag. Det är sällan värt att betala det priset om du inte skall ta bort flera stubbar. Det många inte tänker på är att det tillkommer kostnader för hyra av ett släp eller att få maskinen hemkörd från uthyraren, drivmedel och eventuellt ersätta sönderkörda tänder till stubbfräsen. Det är klart att det går att hyra en stubbfräs och försöka göra det själv men tänk då på att det blir riktigt dyrt om du misslyckas och ändå blir tvungen att betala för professionell hjälp. Borttagning av stubbar med en stubbfräs på egen hand kan innebära många negativa överraskningar varför mitt råd är att inte göra det på egen hand då risken är att det kan stå dig dyrt. Anlita istället PS Inne & Ute Miljö AB och låt en professionell och yrkeskunnig person utföra arbetet.

Finare gräsmatta utan skräpiga stubbar

Trädstubbar och rötter som sticker upp från marken ger oftast ett skräpigt och rörigt intryck. Efter en tid när stubben börjar ruttna blir det allt mer skräpigt runt omkring den. En borttagen stubbe skapar ett välvårdat intryck på din trädgård och underlättar även framkomligheten för en robotgräsklippare. Ska du dessutom köpa en robotgräsklippare bör du tänka på detta. Stubbar och uppstående trädrötter gör att man måste göra en så kallad ö av stubben vid installation av en robotgräsklippare. Det för att en robotgräsklippare inte ska fastna på uppstickande rötter eller rotklumpar.

Stubbar är ett perfekt insektshotell

Även om insekter är ett viktigt inslag för den biologiska mångfalden så kan skadeinsekter bli ett oönskat inslag i din trädgård och närliggande hus. Helst vill du se insekter, som vildbin, nyckelpigor och fjärilar eftersom de förbättrar skörden av frukt och bär. En trädstubbe kan vara det perfekta insektshotellet för många olika typer av skadeinsekter som t.ex. hästmyror, svartmyror, trädgnagare, husbockar skalbaggar och möss. Speciellt gamla fuktiga stubbar är som ett femstjärnigt hotell för de mest aggressiva skadeinsekterna. Genom att ta bort stubben från din trädgård tar du även bort en potentiell grogrund för olika typer av skadedjur. Det gör att risken minskar för obehag och skador på närliggande husbyggnader eller i trädgården orsakade av skadedjur.

Gamla stubbar förstör sin omgivning

Gamla trädstubbar kan ibland börja skjuta nya stubbskott eller rotskott och ny oönskad vegetation börjar växa i den gamla trädstubben. Det gör att nya träd börjar till slut växa i området intill den gamla stubben. Nya rotskott stör dessutom tillväxten av närliggande växter och stjäl viktig näring och vatten från din kanske nyligen renoverade gräsmatta. Om det finns svamp i stubbarna kan den sprida sig till närliggande friska träd. Är stubben angripen av hussvamp så kan den breda ut sig till närliggande husbyggnader. Hussvampen tar sig fram från våning till våning via fönsterkarmar och dörrposter. Svampen kan sedan sprida sig genom murverk och tegelväggar med hjälp av en metod för att producera syra vilket gör svampen kapabel till att fukta och attackera närliggande trämaterial.

Säkrare miljö med borttagna stubbar

Det är särskilt viktigt för fastighetsägare, företag och kommuner att tänka på att ta bort stubbrester från gamla träd för att på så sätt undvika olyckor. Borttagningen av trädstubbar och rötter ger en säkrare utomhusmiljö och tar bort risken för att någon skulle snubbla och eller skada sig. På så sätt undviker man eventuella skadestånd i samband med fallolyckor och skador. Gamla stubbar kan också orsaka skador på gräsklippare och andra trädgårdsredskap under pågående trädgårdsskötsel av grönområdet.

Nyplantering efter borttagning av stubbe

Tänk på att det inte går att plantera hur som helst efter att stubben har blivit borttagen. Ska den gamla stubben ersättas med ett nytt träd är det viktigt att du kollar upp med växtodlaren om det gamla trädet går att ersättas av samma växtslag. Vidare måste du tänka på att när trädrester i marken bryts ned bildas koldioxid och vätgas som omvandlas till svavelväte och metangas vilket är mycket giftigt för växternas rotsystem. Att använda träflis i ytskiktet stimulerar man däremot mikrolivet i jorden. Träflisen kan med fördel blandas upp med ny näringsrik jord vid grässådd.

Kostnadsfritt hembesök

Vad påverkar priset?

Stubbens diameter

Mät stubben på bredaste stället i marknivå. Specificera om det finns ytrötter runt stubben som också ska fräsas bort.

Intilliggande stenar eller andra hinder

Har du möjlighet att frilägga stubben själv så går arbetet fortare.

Stubbens höjd

Är stubben högre än 15 cm bör den kapas mer om möjligt. Kan du göra det själv går arbetet fortare, annars ordnar vi det.